کتاب دختر ذرت

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ناهید طباطبایی-داستان ترسناک

دختر ذرت یک داستان از مجموعه دختر ذرت و باقی کابوسهاست که به بطور مجزا در این کتاب به فارسی ترجمه شده است
بنا بر گفته مترجم، دختر ذرت فضایی مملو از توطئه و تعلیق دارد و آن را می‌توان به نوعی آسیب شناسی جامعه فعلی امریکا دانست. قهرمانان این داستان چند دختر جوان هستند که ماجراهای پیش روی آنان منجر به شکل‌گیری اتفاقات این کتاب می‌شود.


خرید کتاب دختر ذرت
جستجوی کتاب دختر ذرت در گودریدز

معرفی کتاب دختر ذرت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دختر ذرت


 کتاب عطر (سرگذشت یک جنایتکار)
 کتاب فرزند پنجم
 کتاب باغبان شب
 کتاب اتاق قرمز
 کتاب وارثان
 کتاب سنگ شیطان