کتاب حقیقت غاری است در کوه های سیاه

اثر نیل گیمن از انتشارات پریان - مترجم: فرزاد فربد-داستان ترسناک

And so begins The Truth Is a Cave in the Black Mountains, a haunting story of family, the otherworld, and a search for hidden treasure. In this award-winning story, hear the authors own voice accompanied by FourPlay String Quartet as he relates a tale of color and shadow, memory and regret, vengeance and, ultimately, love.


خرید کتاب حقیقت غاری است در کوه های سیاه
جستجوی کتاب حقیقت غاری است در کوه های سیاه در گودریدز

معرفی کتاب حقیقت غاری است در کوه های سیاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حقیقت غاری است در کوه های سیاه


 کتاب معمای ماری روژه و ماجراهای دیگر شوالیه دوپن
 کتاب داستانی زمستانی
 کتاب خانه اسلید
 کتاب شهر آینه ها
 کتاب جانورها
 کتاب سنگ شیطان